Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...
Liên kết với FB Nam Ròm để xem Hình Xưa Mời các bạn xem thêm Hình Xưa mà Ròm post mới trên mạng Net FB trước khi post vào Blog này .

26 thg 11, 2014

Hình xưa : Thủy Tổ Báo Chí Việt Nam .

GIA ĐỊNH BÁO  
do Cụ Trương Vĩnh Ký làm chủ biên chính thức được coi là tờ báo thủy tổ của báo chí Việt Nam .
Số 5 ,tờ Gia Định Báo ra ngày 15 tháng 8 - 1865LƯỢC SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM
TỪ KHỞI THỦY TỚI 1945


VŨ ANH TUẤN
Sau Hòa Ước Nhâm Tuất, được ký vào năm 1862, phía Việt Nam phải mất đứt cho Pháp ba tỉnh Gia định, Biên Hòa và Định Tường, người Pháp bèn lập tức thiết lập và tổ chức hệ thống cai trị ở nhượng địa. Báo chí là một trong những công cụ đầu tiên được người Pháp sử dụng.

17 thg 11, 2014

Hình Vũng Tàu 1971 Phim Vũng Tàu 1972 (phim dài 30 )

Một ngày tại Vũng Tàu , 27 tháng 11 1972Hình xưa Vũng Tàu đem về từ FB Dung Dang với  Album Vung Tau 1971 - Photo by Mike Vogt nguồn hình gốc của anh Mạnh Hải .Những bài đăng trong tầng lầu này