Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...
Liên kết với FB Nam Ròm để xem Hình Xưa Mời các bạn xem thêm Hình Xưa mà Ròm post mới trên mạng Net FB trước khi post vào Blog này .

26 thg 11, 2017

NGHĨA QUÂN , những chiến binh âm thầm giữ vững hậu phương  Thương anh Nghĩa Quân


Phù hiu "BA MT GIÁP CÔNG " và phù hic ,khi chưa đ

  CÙ tui có dp gn quý anh em NQ khi làm vic CHI KHU .Bn có chng kiến tn mt ,mi thương ,thông cm cuc sng khiêm tn nhưng tinh thn chiến đu không thua bt c quân nhân cm súng nào .Vì lý do nào đó như gia cnh nên h tình nguyn gia nhp hàng ng ti Đa Phương ,gi an-ninh X p trong đó có nhà Cha m ,V con các anh .Các anh là "đi tượng "gai mt ca đám du kích ,,,nên chúng tìm mi cách trit h .Các đơn v ln Hành Quân xong rút đi nhưng các anh NQ bám r gi đt ,các anh biết mt ,thân nhân ,v con đám du kích đa phương hơn bt c đơn v nào ,vì có khi là bn t nh ,b d vô bưng . Tin thân NQ..ngược dòng thi gian là T V HƯƠNG THÔN ri đi thành DÂN V ( POPULAR FORCES ) lương (1960) Cù nh r =898 đng nhưng cũng nuôi sng v con ,lúc by gi Bo An & Dân V là lc lượng Bán Quân S thuc B Ni V Đến 12-5-1964 được nhp B Quc Phòng ,,đi danh xưng thành ĐA PHƯƠNG QUÂN & NGHĨA QUÂN . Anh em ĐPQ quyn li có tăng như ph cp Gia Đình ,thăng cp ..nhưng NQ chng được là bao ,vi t chc căn bn là TRung Đi ,có hun luyn t Tiu Đi Trưởng ,Trung Đi Trưởng và cao nht là Liên Trung Đi ,cũng có cp hiu nhưng thường h không mang rườm rà .Trong thi kỳ ĐÔN QUÂN ,các Trung Đi Trưởng có đơn xin nhp ĐPQ s mang cp Trung Sĩ theo quy chế hin hành ,Cũng như s phát trin CSQG ,các anh t nguyn chuyn sang cũng được trng dng . Bn đã tng thy nhng Tháp Canh ch 4 anh NQ đm trách ,chn đim trng yếu ca đch xâm nhp .Khi b tn công ,t th ,khó tiếp vin ban đêm ,ngi "công đn đ vin" nên ch có Pháo Binh là cu tinh .anh em lên tinh thn ,chưa chc có máy truyn tin liên lc nên ch tác x hù da đám du kích ,hiu qu không cao .May Trung Đi có 1 máy AN/PRC 10 hay 25 ,còn nh h thng Siêu Tn S ca X qua TR.5 và HT,1 nên vic ym tr đy khó khăn .Bn có biết...các ch chp nhn sng bên chng ,ban đêm cùng canh gác ,lau giúp chng khu súng cá nhân ,nên cũng rành .khi đch tn công quý ch tiếp đn ,có khi ném lu đn ph chng ,Quý Ch được nhc đến là "NGƯỜI LÍNH KHÔNG S QUÂN" ,không hiếm quý ch "t thương" khg có lá c ph quan tài ,không có đng xu tin t . Trong s anh em NQ không hiếm là các quân nhân tng là Nhy Dù ,Thy Quân Lc Chiến ,Bit Đng Quân ...ch khác màu áo hoa ,nhưng lòng qu cm vn là mt . Khi chúng ta ca ngi các đi đơn v vi chiến công hin hách ,xin đng quên có nhng chiến binh âm thm gi vng hu phương mà quyn li khiêm nhường có khi b đch tuyên truyn chế nho dùng t mĩa mai làm chán nn tinh thn chiến đu .Cá nhân Cù rt trân trng quý anh NGHĨA QUÂN VNCH. Nhân ngày L T Ơn nước M ,Cù xin dành đôi dòng nh các anh chiến sĩ NGHĨA QUÂN .