Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...
Liên kết với FB Nam Ròm để xem Hình Xưa Mời các bạn xem thêm Hình Xưa mà Ròm post mới trên mạng Net FB trước khi post vào Blog này .

17 thg 5, 2013

Trung Tướng Lữ Lan sưu tầm và cung cấp một tài liệu hình ảnh lịch sử.

Trung Tướng Lữ Lan sưu tầm và cung cấp một tài liệu hình ảnh lịch sử.
Xin được chuyễn tiếp phổ biến.
 
Đảo chánh 1-11-1963 – Henry Cabot Lodge Jr. & Trần Văn Đôn
Đảo chánh 1-11-1963 – Cựu phó tổng thống nay là Tân thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ
bìa Brochure du lịch số ra sau ngày đảo chánh 1-11-1963) – William Colby Collection
Danh sách Ban Lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng và Thành phần Chánh phủ Cách mạng lâm thời VNCH – William Colby Collection
Saigon Round Up (08 November 1963) – William Colby Collection
TT Diệm và các tướng lĩnh.
.
Nhà tù Chí Hòa, Sài Gòn – ông Ngô Đình Cẩn nhận các nghi thức tôn giáo trước giờ ra pháp trường.
Tòa án quân sự xét xử ông Ngô Đình Cẩn
Lễ an táng TT Diệm và ông Nhu
Một sĩ quan thuộc phe đảo chánh, vẻ mặt hớn hở, bên cạnh xác ông Nhu
TT Diệm và ông Nhu trong hầm xe thiết giáp M-113, hai tay bị trói
Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi – Douglas Pike Photograph Collection
Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi – Douglas Pike Photograph Collection
Đảo chánh 1-11-1963 – John C. Wiren Collection
Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963 – Douglas Pike Photograph Collection
Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963, những học sinh mặt mày hân hoan thoải mái cười vui vẻ trong vụ ám sát TT Diệm – Douglas Pike Photograph Collection
những  học sinh biểu tình ủng hộ  tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm.  Douglas Pike Photograph Collection
những  học sinh  biểu tình ủng hộ  tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm.   – Douglas Pike Photograph Collection
những  học sinh biểu tình ủng hộ tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm. Xem khẩu hiệu: Xử tử Diệm-Nhu. Douglas Pike Photograph Collection
những  học sinh biểu tình   – Douglas Pike Photograph Collection
. – Douglas Pike Photograph Collection
Demonstrators in the streets of Saigon at the time of the coup against President Ngo Dinh Diem, 1963 – Douglas Pike Photograph Collection
Nov 1963, dọn dẹp đổ nát nơi nhà hàng Quốc Tế. Douglas Pike Photograph Collection
Tàn phá của đảo chánh 1-11-1963 – Douglas Pike Photograph Collection
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup – Lee Baker Collection
Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963.
Tu Do Street – Douglas Pike Photograph Collection
Armoured car, military policeman, and civilians after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. Douglas Pike Photograph Collection
Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963.  Douglas Pike Photograph Collection
Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963.  Douglas Pike Photograph Collection
Protesting students and burning vehicle near Saigon Moi office on Pham Ngu Lao Street, Saigon, in 1963. Douglas Pike Photograph Collection
Coup d’Etat – Saigon 1963
November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
Bến Bạch Đằng, November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
November 1963 Coup – John C. Wiren Collection
Toppling of ‘Madame Nhu’ statue after 1963 coup. Douglas Pike Photograph Collection
Aftermath of the 1963 coup. These were prisoners. Binh sĩ Lữ đoàn bảo vệ Phủ TT bị bắt giữ – Ogden Williams Collection
Gen. Tran Van Don, Coup Nov 1063 – Anthony LaRusso Collection
Gen. Duong Van Minh (“Big Minh”) and Gen. Tran Van Don, Nov. 1, 1963 – Anthony LaRusso Collection
1-11-63 Phía trước cổng Thành Cộng Hòa, ngày nay là giao lộ Lê Duẩn-Đinh Tiên Hoàng – Anthony LaRusso Collection
1-11-63 đường Mạc Đĩnh Chi, đoạn bót quận 1 Hồng Thập Tự đến Thống Nhất – Anthony LaRusso Collection
Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963. Douglas Pike Photograph Collection
Local citizens provide water to ARVN soldiers on a Saigon street during or just after the coup – Douglas Pike Photograph Collection
Ngo Dinh Diem Coup – Douglas Pike Photograph Collection
Vietnamese girl and Vietnamese Marines after coup against Ngo Dinh Diem. – Douglas Pike Photograph Collection
Dinh Gia Long sau đảo chánh – Anthony LaRusso Collection
Bên trong Thành Cộng Hòa sau đảo chánh – Anthony LaRusso Collection
The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother – Anthony LaRusso Collection
The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother – Anthony LaRusso Collection
Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu. – Anthony LaRusso Collection
[01 November 1963] Damage to a hospital from coup. – Lee Baker Collection
Damage from coup. – Lee Baker Collection
The aftermath of the coup – Lee Baker Collection
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Lee Baker Collection
Defaced Diem statue after Nov 1963 Coup.- Douglas Pike Photograph Collection
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup – Lee Baker Collection
November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection
November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection
November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection
Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. – Douglas Pike Photograph Collection
Bộ Quốc Phòng – November 1963 Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection
Bộ Quốc Phòng, 63 Gia Long (góc Gia Long-Pasteur) – Bystanders and firemen; Saigon, Nov 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
M-24 tank in Saigon following ouster of Ngo Dinh Diem. – Douglas Pike Photograph Collection
November 1963 – Coup d’Etat of Ngo Dinh Diem – Douglas Pike Photograph Collection
Góc Pasteur – Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long. Military personnel and civilians atop M-113s. Douglas Pike Photograph Collection
ARVN troops and M-113 armored personnel carriers Nov 1963 Coup. Douglas Pike Photograph Collection
Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. Two ARVN 2nd Cavalry soldiers. – Douglas Pike Photograph Collection
Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
ARVN M-24 Chaffee Tanks, M-113 Armoured Personnel Carrier following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
Troops in front of the presidential offices in Nov. 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
Gia Long Palace in Saigon, 1963. Douglas Pike Photograph Collection
Presidential Offices in Saigon, Nov 1963. Douglas Pike Photograph Collection
Gia Long Palace in Saigon, 1963. Douglas Pike Photograph Collection
Gia Long Palace in Saigon, 1963. Douglas Pike Photograph Collection
Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963. – Douglas Pike Photograph Collection
Gia Long Palace in Saigon, 1963. Anthony LaRusso Collection
Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu – Anthony LaRusso Collection
Saigon – 01 Nov 1963 Coup d’état – Anthony LaRusso Collection
Saigon – 01 Nov 1963 Coup d’état – Góc Pasteur – Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long – John C. Wiren Collection
Đường Gia Long phía trước Dinh Gia Long – November 1963 Saigon – Coup – John C. Wiren Collection
Dinh Gia Long Saigon – Đảo chánh 1/11/1963 – Press Photos
LOS ANGELES 5/11/1963 — BÀ NHU THẤY HÌNH CÁC CON
Saigon 1962 – Đúng 50 năm trước đây
Tượng đài Hai Bà Trưng bị đám đông ủng hộ phe đảo chánh đập phá vì cho là được làm giống hình ảnh Bà Nhu
Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của Lữ đoàn Bảo vệ Phủ Tổng Thống
sau này là trường ĐH Văn Khoa
Dinh Gia Long sau ngày đảo chánh – photo by Larry Burrows
|
Binh sĩ đảo chánh phía trước dinh Gia Long đầy vết đạn 1-11-1963
đảo chánh 1-11-1963
đảo chánh 1963 – hội đồng quân nhân cách mạng
đại tá Nguyễn Văn Thiệu ngồi hàng sau, thứ 4 từ bên phải
Cổng Thành Cộng Hòa sụp đổ sau đảo chánh 1/11/1963 – Photo by Lee Baker
Cổng Thành Cộng Hòa 1-11-1963 nay là đầu đường Đinh Tiên Hoàng giao với Lê Duẩn – Photo by Lee Baker
Cổng Thành Cộng Hòa 1-11-1963 – Photo by Lee Baker
Dinh Gia Long sau ngày đảo chánh
Dinh Gia Long ngày đảo chánh
Đảo chánh 1-11-1963, binh sĩ phe đảo chánh đang nã đại liên vào Dinh Gia Long, nơi tạm thời là dinh TT vì Dinh Độc Lập đã hư hỏng nặng sau vụ đảo chánh hụt 1962
Đảo chánh 1-11-1963, trên sân sau Dinh Gia Long, kiến trúc phía sau của tòa nhà này ít khi được thấy
Học sinh Jean Jacques Rousseau và Marie Currie tham dự đám tang một sĩ quan bị chết trong cuộc đảo chánh 1-11-1963
Học sinh Jean Jacques Rousseau và Marie Currie tham dự đám tang một sĩ quan bị chết trong cuộc đảo chánh 1-11-1963
Đám tang Đại Úy Bùi Ngươn Ngãi chỉ huy trưởng Chi đoàn 1/1 Chiến Xa M24, bị bắn tử thương khi cùng đơn vị tiến lên khai chiến với Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống ở Thành Cộng Hoà. Ô Ngãi vừa được truy phong thiếu tá. (1963)
Dinh Độc Lập bị ném bom năm 1962 – Photo by Lee Baker
Dinh Độc Lập bị ném bom năm 1962 – Photo by Lee Baker
Đảo chánh hụt 1962, dinh Độc Lập cũ bị hai phi công Nam VN ném bom hư hỏng nặng
Đảo chánh hụt 1962, dinh Độc Lập cũ bị hai phi công Nam VN ném bom hư hỏng nặng
1962 tuyên dương công trạng binh sĩ VNCH tảo thanh Việt Cộng
TT Diệm và Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge, 26-8-1963
TT Diệm tiếp tướng Maxwell Taylor, cố vấn quân sự đặc biệt của TT Kennedy, 23-10-1961
TT Diệm tiếp TT Hàn Quốc Syngman Rhee – 1958
TT Tưởng Giới Thạch đón TT Diệm tại sân bay trong chuyến viếng thăm 5 ngày tại Đài Loan, 22-1-1960
TT Diệm đi thăm các khu định cư của đồng bào miền Bắc di cư
TT Diệm nghỉ trưa dưới bóng cây trong chuyến thăm viếng đồng bào di cư
TT Diệm chào dân chúng trong một cuộc kinh lý
8-11-1955, Sài gòn, Việt Nam. Thủ Tướng Diệm nhận chức Tổng Thống
Diễn hành trước Dinh Độc Lập 1956
Mít tinh trước Tòa Đô Chánh 29-10-1955
SAIGON 1955 – Mít tinh phía trước Chợ Bến Thành
Saigon 1955
Dinh Độc Lập 1955
Dinh Độc Lập 1955
Một phiên họp trong trụ sở Quốc Hội, nay là Nhà hát TP
Bùng binh Lê Lợi – Nguyễn Huệ, 1955
Dinh Độc Lập 1955
Bến Bạch Đằng 1955
Dinh Độc Lập 1955
Dinh Độc Lập 1955
Dinh Độc Lập 1955
Dinh Độc Lập 1955
SaiGon 1955
Dinh Độc Lập 1955
Sài Gòn đầu đường Hàm Nghi và Phó Đức Chính 1955
VNCH trận tấn công phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon – Photo by Howard Sochurek
VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon – Photo by Howard Sochurek
VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon – Photo by Howard Sochurek
VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon – Photo by Howard Sochurek
VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon – Photo by Howard Sochurek
VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon – Photo by Howard Sochurek
VNCH tảo thanh phiến quân Bình Xuyên cuối tháng 4-1955 tại Saigon – Photo by Howard Sochurek
SAIGON (5/5/1955) KINH HOÀNG GIỮA TIẾNG NỔ ẦM ẦM CỦA CUỘC NỘI CHIẾN — Người dân tỵ nạn Nam VN sợ hãi co rúm người lại cạnh bên một ngôi nhà gỗ tại Saigon trong trận giao tranh bằng súng cối giữa binh sĩ của TT Ngô Đình Diệm với các phiến quân Bình Xuyên. Người phụ nữ đang khóc lấy tay bịt tai để chận bớt âm thanh của trận giao tranh. Người phụ nữ lớn tuổi ở bên phải túm chặt túi đồ trong lúc nhìn về phía đang giao tranh. Các lực lượng của ông Diệm đã tuyên bố thắng lợi hoàn toàn đối với quân phiến loạn vào hôm thứ tư, khi các nhà lãnh đạo khắp Nam VN tập họp để xem xét tình hình. (Ảnh của Tạp chí Life từ AP Wirephoto)
VNCH tấn công Bình Xuyên 1955
VNCH tấn công Bình Xuyên 1955
VNCH tấn công Bình Xuyên 1955
VNCH tấn công Bình Xuyên 1955
Rạp cinéma Al Hambra trước 1975 là rạp Lê Ngọc trên đường Nguyễn Cư Trinh (gần rạp cải lương Hưng Đạo) – Photo by Howard Sochurek
WAR VICTIMS
1965 Nạn nhân chiến tranh: con thơ khóc mất bố ở Pleiku.
trẻ em mồ côi ở Gò Vấp 1971
hai trẻ mồ côi ở Xóm Chiếu an ủi lẫn nhau
Đầu cầu Phan Thanh Giản – Lính Mỹ di tản trẻ mồ côi khỏi khu vực giao tranh 1968
trẻ mồ côi ăn bánh mì 1965
1972 Trẻ mồ côi Đà Nẵng chờ được di tản vào SG – Press Photo
(13/6/1965) Bé gái này là một trong những vấn đề mà toán cố vấn Mỹ tại Nam VN phải đối mặt. Em ngồi sững sờ trên đống gạch đổ nát ở làng Đồng Xoài nhìn chằm chằm vào khu rừng mà  VC đã kéo đến tấn công hai ngày trước đây. Cha, mẹ, anh chị em của bé gái này đã bị các du kích Việt Cộng giết. Hàng ngàn trẻ em mồ côi chiến tranh đang được tái định cư tại các trại do Hoa Kỳ giúp đỡ ở gần SG. (AP Wirephoto via radio from Saigon)
Một ngày ở Sở thú SG với các trẻ mồ côi – Photo by Darryl Henley
Postcard của GM Paul L. Seitz cảm ơn ân nhân giúp đỡ Quỹ trẻ mồ côi Kontum Mission Fund
trẻ không nhà ngủ trên cầu thang Saigon 1971
3/10/1972 – NHỮNG TRẺ ĂN XIN TƯƠI CƯỜI — Hai trẻ em VN nạn nhân chiến tranh, tựa mình trên những cây nạng, đang băng qua một con đường ở Đà Nẵng để tìm những của bố thí. Một trong hai em mất một chân và một bàn chân, còn em kia mất một chân trong một trận pháo kích của địch nhiều năm trước. Cả hai giờ đây sống nhờ ăn xin tại TP lớn thứ nhì của Nam VN. (AP Wirephoto)
1965 South Vietnamese Refugee Children – Victims of War — Trẻ em tỵ nạn Nam VN, nạn nhân của chiến tranh – UPI photo
EM ĐANG TẬP MỈM CƯỜI TRỞ LẠI
Hình bên trái là bé gái Giang Thi Yen 11 tuổi, được phóng viên ảnh đoạt giải Pulitzer là Horst Faas chụp ít lâu sau khi nhà của em ở Đồng Xoài bị pháo kích phá hủy trong Tháng 6 vừa qua. Hôm nay Yen đang tập mỉm cười trở lại, hình bên phải, sau khi tổ chức Kế Hoạch Cha mẹ nuôi (Foster Parents Plan, Inc.) nhận bảo trợ em cùng gia đình. Một phát ngôn viên của tổ chức tình nguyện này cho biết họ đã nhận được “nhiều đề nghị của những nhà hảo tâm” nhằm giúp chăm sóc cho Yen. Tổ chức Foster Parents đã tìm thấy em tại một bệnh viện tại Sài Gòn, thủ đô của Nam VN. (AP Wirephoto) 28/9/1965
những nạn nhân của chiến tranh (AP Wirephoto)
Một bé gái bị thương tập tễnh bước theo cuộc tản cư buồn bắt đầu – LIFE July 2, 1965
Trong sự canh chừng của các binh sĩ Nam VN, cuộc tản cư bắt đầu. 1965
Bức ảnh Horst Faas chụp tháng 6/1965, ghi lại cảnh một gia đình thường dân sống sót sau trận chiến kéo dài 2 ngày đêm ở Đồng Xoài.
Xác Việt Cộng nằm trên đường (three NVA lay in the street just off Plantation Road in an area which was devastated by air strikes and fires – Douglas Pike Photograph Collection)
Đà Nẵng 1972 – Phụ nữ tình nghi VC bị bắt với 15 quả lựu đạn.
Tội ác của Việt Cộng
Thường dân VN bị thương nằm trên đường đang được giúp đỡ sau khi một quả bom nổ phía bên ngoài Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn ngày 30-3-1965. Khói bốc lên từ xác xe cháy ở phía sau. Ít nhất đã có hai người Mỹ và nhiều người VN bị giết chết trong vụ nổ bom này.
Nạn nhân Mỹ
khủng bố VC đánh bom nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông SG: 42 người chết, 81 bị thương 1965
nạn nhân của khủng bố Việt Cộng tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh 1965
Việt Cộng gài bom trước Tòa Đô Chánh Saigon, 7 người chết, 47 bị thương (26-10-1962)
Sài Gòn 06-01-1969 – Tổng trưởng Bộ Giáo Dục BS Lê Minh Trí bị ám sát lúc 7g50 tại góc Nguyễn Du -
__._,_.___

11 nhận xét:

 1. Ông Diệm nỗi tiếng chống cộng,chỉ tiếc rằng sau khi giết ông phe ông Thiệu cũng không làm được gì cho VNCH mà cs thì càng ngày càng mạnh hơn vì được lòng dân qua tuyên truyền tự tôn dân tõc mỵ dân,âu cũng là quả báo,chỉ có dân tộc VN phải chịu đau khổ đọa đày mãi!

  Trả lờiXóa
 2. Cảm ơn đồng chí Ròm nhiều nhiều héng,
  Chúc phẻ nha.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nghe kêu "đồng chí" , tự nhiên giật mình nổi da gà .Kêu đồng chí sao giống mấy thằng việt+ gọi nhau quá hahaha
   Thôi thôi ...thằng ròm này là con dân VNCH , trả chữ "đồng chí" lại cho tụi việt+ ,hổng dám nhận đâu haha

   Xóa
 3. Cảm ơn bạn Nam rất là nhiều...Nhìn những trẻ em thương tật và chết, mới hiểu được sự tàn ác của Cộng sản.

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Cảm ơn Nam Ròm đã sưu tập những hình ảnh rất có giá trị. Xin phép mang về trang nhà nghe.
  Gần đến ngày Quân Lực 19-6 Nam Ròm tìm cho xin Hinh ảnh. Tôi chỉ có Video.
  Nhiều Vui.
  VNX

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mai nếu rảnh ,Ròm sẽ dạo một vòng gom hình xưa ngày Quân Lực 19-6 về về há hehehe

   Hình xưa trong nhà Ròm cứ tự nhiên đem về khỏi xin phép gì cả .Tất cả toàn là hình Ròm chôm về chứ hổng phải Ròm "chính chủ " đâu híhíhí

   Video ngày Quân Lực 19-6 rất dài ,nếu cắt ra được từng đoạn rồi thêm ghi chú hay hình ảnh kèm theo thì hay lắm đó ==> thí dụ như một đoạn phim về Thiếu Sinh Quân trong ngày này kèm theo bài viết về nguồn gốc TSQ và kèm theo hình ảnh minh họa cho bài viết .

   Xóa
 6. miền nam có được ngày nay là nhờ thành quả ngày 1 11 1963 công đầulà của tướng dương văn minh không biết miền bắc có biểu dương không nhỉ

  Trả lờiXóa
 7. miền có được nhờ thành quả 1 11 1963 công đầu cua duong văn minh phản tướng 15 năm sau dược thăng lên bại tướng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công/tội của các tướng lãnh VNCH xin dành cho lịch sử phán xét. Riêng ý kiến cá nhân tôi: bọn họ đúng là loại võ biền, hữu dũng vô mưu: Họ không có học lực cao, không hiểu biết nhiều về kinh tế, chính trị, họ nghe lời xúi dục của Mỹ & nhận tiền để làm đảo chánh ông Diệm! Suốt từ năm 1963 đến 1975, họ không có chương trình gì xây dựng nền kinh tế & chính trị miền Nam cho được vững chắc trong một định hướng độc lập, tự túc hoàn toàn đối với Hoa Kỳ. Không có một nhân vật nào đủ khôn ngoan để lèo lái con thuyền Quốc Gia nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ về mọi mặt. Ví dụ: Về kinh tế thì thiếu nhà máy sx phân bón, quân sự thì thiếu nhà máy đúc súng đạn, tàu bè, chiến xa nhằm phục vụ công cuộc đấu tranh chống CS Bắc Việt .v.v.. (Nam Hàn xưa kia cũng giống VNCH, có khi họ còn kém hơn, nhưng sao họ đưa được đất nước ổn định & phát triển tuyệt vời như hiện nay ?).

   Dù sao, âu cũng là số phận của đất nước VN tội nghiệp của chúng ta: cứ phải chịu đủ mọi bất hạnh, đau khổ từ hết triều đại này đến triều đại khác, nhất là triều đại gian manh, khoác lác hiện nay (= CSVN)!

   Cầu mong sao cho VN có được một vị anh tài, đủ tài đức kinh bang tế thế, có thể dẫn dắt dân tộc Việt đi đến Tự DO, Dân Chủ thực sự, vươn lên ngang hàng cùng các nước tiên tiến trên thế giới (như Nam Hàn).

   Mong lắm thay!!!

   Xóa
  2. Bác Truc Nguyen nói vậy thì cũng không đồng ý lắm. Nam Hàn được như ngày nay 1 phần cũng vì chiến tranh Nam - Bắc sớm kết thúc và từ 1958 tới giờ không xảy ra nữa. Còn Việt Nam thì chiến tranh mãi tới hơn 20 năm. Trong thời gian chiến tranh loạn lạc kéo dài đằng đẵng với biết bao tổn thất thì lực và sức đâu để tự lực tự cường, cho dù Khổng Minh cái thế thì trong hoàn cảnh này cũng đành bó tay.

   Xóa

Hình ảnh xưa gom về từ mọi nơi trên mạng Net ,không phải của Ròm ,không thuộc về Ròm .Các bạn cứ tự nhiên lấy về để xem ,để cho bạn của các bạn xem hay làm tư liệu ..... sao cũng được hihi .Phần nhiều hình xưa từ trước 1975 và một ít hình xưa thuộc về cận sau 75 . Về nguồn hình đem về thì có cái có có cái không đó là do khi có khi không và "quên" cái việc "Nguồn Hình" hehehe Thông cảm nha .

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm


Những bài đăng trong tầng lầu này