Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...
Liên kết với FB Nam Ròm để xem Hình Xưa Mời các bạn xem thêm Hình Xưa mà Ròm post mới trên mạng Net FB trước khi post vào Blog này .

27 thg 8, 2012

KHOẢNG 500.000 DÂN VƯỢT BIÊN BỎ MẠNG DƯỚI BIỂN ĐÔNGSƯ THÂT LICH SƯ : KHOẢNG 500.000 ĐÔNG BÀO BỎ MẠNG DƯỚI BIỂN ĐÔNG
Tuesday, 11.22.2011, 08:00am (GMT-8)

Tội ác Cộng Sản Việt Nam: Thuyền Nhân

Sau khi chà đạp lên hiệp định Hoà bình Paris 1973 và cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975, csvn đã áp đặt một chế độ độc tài, man rợ lên toàn đất nước. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi. Trong khi khoảng 2 triệu người may mắn đến được bến bờ tự do, thì có đến trên dưới nửa triệu người Việt thân yêu đã bỏ thây trên biển cả. Những hình ảnh dưới đây được ghi nhận từ năm châu, bốn biển để tưởng nhớ đến những thân nhân bất hạnh không bao giờ còn thấy được bến tự do .
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản . Hình ảnh nầy và rất nhiều tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản trên toàn thế giới sẽ là những vết nhơ không tẩy xoá được trong lịch sử nhân loại.(Hình TTT)

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản. Hình ảnh hãi hùng,
tuyệt vọng của thuyền nhân được diển tả dựa vào Tượng đài Thuyền nhân ở Nam California.

Bia đá Thuyền Nhân Việt Nam tại đảo Galang, 
Indonesia, tưởng niệm những nạn nhân Cộng Sản đã đến được bến bờ tự do hoặc đã bỏ thây trên biển cả. Trại tị nạn Galang trên một hòn đảo ở Indonesia đã đón tiếp khoãng nửa triệu thuyền nhân Tị nạn Cộng Sản vào các năm 1978-1990. Việt Cộng đã làm áp lực với chính quyền Indonesia đục bỏ những dòng chử ghi chép tưởng niệm thuyền nhân. Tuy nhiên hành động kém can đảm nầy không mang lại kết quả mong muốn cho một chính thể độc tài. Nhiều tượng đài, bia đá tưởng niệm khác đã và đang tiếp tục được dựng lên trên khắp thế giới để tưởng nhớ nạn nhân của chế độ bạo tàn Cộng Sản.

Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản tại thủ đô 
Washington, Hoa Kỳ

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại đảo Bidong, 
Malaysia
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Bi.
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức.
france_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
france_tdtt
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
uc_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Úc.
uc_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Úc.
 
Genevetdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại 
Geneve
 
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại 
Canada
 
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada
 
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada
 

Nghĩa trang trên hoang đảo Galang, Indonesia là nơi một số người Việt đã gởi nắm xương tàn trên đường tìm tự do.
 

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản (Hình TTT).
 

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
biada
Tội ác Cộng Sản Việt Nam đã được khắc ghi vào bia đá ở Nam California: Bia đá 3 (trong số 25 bia đá) ghi tên người Việt đã bỏ mình oan khuất, đau khổ trên đường trốn chạy chế độ man rợ, bạo tàn Cộng Sản VN.
biada
  
Người dân Việt Nam bỏ chạy lánh nạn Cộng sản được nhiều quốc gia quanh vùng Đông Nam Á cho tạm cư trong khi chờ đợi quốc gia thứ 3 tiếp nhận định cư vĩnh viễn. Dưới đây là hình ảnh các trại tị nạn quanh vùng Đông Nam Á trong các quốc gia Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông, Phi Luật Tân... Những quốc gia nầy là ân nhân của người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới.
(source: VNBP và các nguồn khác)
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
 
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
 
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
 
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
 
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
 
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
 
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
 
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
traiwhitehead
 
Trại tị nạn White Head - Hong Kong.
traiwhitehead
 
Trại tị nạn White Head - Hong Kong.
traiwhitehead
 
Trại tị nạn White Head - Hong Kong.
traiwhitehead
 
Trại tị nạn Palawan - Phillippines.
traiwhitehead
 
Trại tị nạn Palawan - Phillippines.
traiwhitehead
 
Trại tị nạn Palawan - Phillippines.
traiwhitehead
 
Quang cảnh 1 trại tị nạn CS ở Thailand.
traiwhitehead
 
Quang cảnh 1 trại tị nạn CS ở Thailand.
Nhóm Vietlist sưu tầm.

Source: http://vietlist.us/SUB_Nannhancs/nannhancs1.shtml
( Nguyen Thai Son chuyển )

++++++++++++++++++++++++++++++

nam64 wrote on Nov 23, '11
Ròm từng sống qua ở Trại này vào cuối 80
Hình Trại này hình như chụp nhiều năm sau 80 thì phải .
traiwhitehead
 
Trại tị nạn Palawan - Phillippines.
traiwhitehead
 
Trại tị nạn Palawan - Phillippines.
traiwhitehead
 
Trại tị nạn Palawan - Phillippines.
tompremo wrote on Nov 23, '11
THANKS FOR THIS POST, PHOTOS & LINK
Which have been translated to English by Google
TOM PREMO - MINH TÂMTT
mt9011 wrote on Nov 23, '11
Tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên con đường đi tìm Tự do (1975-1996). Dù họ chết vì đói khát, vì bị hãm hiếp, vì kiệt sức hay vì bất cứ lý do nào khác, chúng ta thảy đều cầu nguyện để họ được yên nghỉ dài lâu. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.

In commemoration of the hundreds of thousands of Vietnamese people who perished on the way to freedom (1975-1996). Though they died of hunger or thirst, of being raped, of exhaustion or of any other cause, we pray that they may now enjoy lasting peace. Their sacrifices will not be forgotten.

Lời ghi trên 2 bia đá tại Pulau Bidong và Galang
http://mt9011.multiply.com/journal/item/349/349
aquapham wrote on Nov 23, '11
Ròm may mắn nha, thoát chết mấy lần trong đời.
nam64 wrote on Nov 23, '11
aquapham said
Ròm may mắn nha, thoát chết mấy lần trong đời. 
Chắc những kiếp trước có "Tu" hihi
gioheomay wrote on Nov 23, '11
Trong số này có bạn bè chị nữa Ròm à :((
chotdilaiden wrote on Nov 23, '11
Con số 500.000 có thể thấp!
tỷ lệ "thành công" khoảng 50%; có gần 2 triệu người đã đến được bến bờ Tự Do !!!

@ Gió: Dân Saigon, hình như không có ai "ngoại lệ" đấy Gió ! tui cũng khoảng 4, 5 người thân!! hahaha
gioheomay wrote on Nov 23, '11
Con số 500.000 có thể thấp!
tỷ lệ "thành công" khoảng 50%; có gần 2 triệu người đã đến được bến bờ Tự Do !!!

@ Gió: Dân Saigon, hình như không có ai "ngoại lệ" đấy Gió ! tui cũng khoảng 4, 5 người thân!! hahaha
 
Vậy thì khóc hu hu hu chớ sao cười ha ha ha hử anh Ma ? :)
nam64 wrote on Nov 23, '11
gioheomay said
Vậy thì khóc hu hu hu chớ sao cười ha ha ha hử anh Ma ? :) 
Cười chảy nước mắt đó chị Gió .
gioheomay wrote on Nov 23, '11
nam64 said
Cười chảy nước mắt đó chị Gió . 
Anh Ma này khó đoán lắm Ròm ơi
nam64 wrote on Nov 23, '11
gioheomay said
Anh Ma này khó đoán lắm Ròm ơi 
Nếu vậy thì em thua .
chotdilaiden wrote on Nov 23, '11
gioheomay said
Vậy thì khóc hu hu hu chớ sao cười ha ha ha hử anh Ma ? :) 
Hiểu được nổi đau thì huhuu hay hahaha gì cũng chẵng khác nhau ! hahaha
gioheomay wrote on Nov 23, '11
Hiểu được nổi đau thì huhuu hay hahaha gì cũng chẵng khác nhau ! hahaha 
Ròm thấy chưa Ròm ...;)
nam64 wrote on Nov 23, '11
gioheomay said
Ròm thấy chưa Ròm ...;) 
Em thấy rồi .
linalol wrote on Nov 23, '11
Dân Saigon, hình như không có ai "ngoại lệ" đấy Gió ! 
Dân tỉnh nào từ Quảng Trị đến Cà Mau đều cũng vậy không cứ dân SG.
chotdilaiden wrote on Nov 24, '11
linalol said
Dân tỉnh nào từ Quảng Trị đến Cà Mau đều cũng vậy không cứ dân SG. 
Hoàn toàn đồng ý với bạn!
Và vì tôi chỉ sống và biết Saigon nên nói thế :)
Sorry, và xin rút lại lời ... 
linalol wrote on Nov 23, '11
Không thấy cái hình nào hết Ròm ơi.
nam64 wrote on Nov 24, '11

Cha con Việt kiều tìm được nhau sau 34 năm bặt tin

Một người đàn ông Việt Nam ở Mỹ, từng bị hải tặc tấn công trong lúc lênh đênh trên biển 34 năm trước, vui sướng tột độ khi tìm lại đứa con trai bị cướp khỏi tay ông lúc chưa đầy một tuổi.

Hai cha con ông Hao Truong (trái) và Kham vui mừng gặp lại nhau ở sân bay Rochester. Ảnh:Washington Post
Tháng 12/1977, ông Hao Truong cùng gia đình đang đi thuyền sang Thái Lan di cư thì bị cướp biển tấn công và cướp thuyền. Sau bốn ngày ở trong tay hải tặc , ông bị bọn chúng đẩy xuống biển và đã may mắn sống sót giữa biển khơi suốt 16 giờ trước khi được một thuyền đánh cá cứu giúp.
Nhiều tuần sau đó, ông Truong lánh tạm tại một trại tị nạn ở Thái Lan và hay tin vợ ông đã mất, thi thể bà trôi dạt vào bờ cùng một nạn nhận khác. Tuy nhiên, ông vẫn một mực tin rằng Kham, đứa con trai mới 7 tháng tuổi của hai vợ chồng ông có thể đã được một ai đó cứu sống và nuôi dưỡng.
Một năm sau, ông Truong sang Mỹ sống cùng một người chú ở Louisiana. Ông Truong lấy vợ khác, sinh thêm 4 đứa con. Ông làm công nhân kim khí để kiếm sống.
Tháng 6 năm nay, Truong hay tin Kham vẫn còn sống và đang ở Thái Lan, ông đã tức tốc quay lại nước này và được một nhân viên xã hội giúp tìm nơi ở của con trai. Kham hiện 34 tuổi, làm thợ mộc, đã có hai con và hiện sống ở tỉnh Surat Thani, Thái Lan.
"Lúc này đây, tôi cảm thấy quá đỗi hạnh phúc và vui sướng", ông Truong nói khi đón con trai sang Mỹ chơi. Rất nhiều họ hàng, người thân và bạn bè của ông Truong cũng đến đón Kham và chia sẻ niềm vui với hai cha con.
"Khi tôi tìm thấy thằng bé ở Thái Lan, tôi đã sống cùng nó gần ba tuần. Giờ thì cha con chúng tôi đã thấu hiểu nhau, không cần phải hỏi bất cứ điều gì cả, cứ như đã thân quen từ rất lâu rồi", Washington Post dẫn lời ông Truong nói trong sự xúc động.
Kham ở chơi tại Mỹ bốn tháng với cha, và cũng đến thăm bà nội ở Texas.
"Tôi không muốn con trai phải xa vợ con nó quá lâu", người cha nói và thêm rằng ông muốn đưa anh sang Mỹ đoàn tụ một ngày nào đó.
Bà Hong Truong, chị gái ông Hao Truong kể rằng trong những ngày bị bọn cướp biển nhốt trên thuyền trước khi đẩy xuống biển, ông Truong nhận thấy bọn chúng dường như rất yêu mến cậu con trai kháu khỉnh của ông. "Đó là lý do tại sao ông ấy không bao giờ nghĩ rằng bọn chúng giết thằng bé", bà nói. Quả thực, Kham được hải tặc trao lại cho một cặp vợ chồng trẻ Thái Lan có con gái không may chết yểu, hai ngày sau sinh.
"Người phụ nữ nhìn đứa bé và đã đồng ý nhận nuôi dù không biết bé từ đâu đến", bà Hong kể.
Anh Ngọc

Dám đăng tin về thuyền nhân tị nạn CSVN ,mà hổng dám viết ra hết sự thật đây là dân "vượt biên" sau 75 .
flam12 wrote on Nov 24, '11, edited on Nov 24, '11
nam64 said
ông Hao Truong cùng gia đình đang đi thuyền sang Thái Lan di cư 
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/ngu...4-nam-bat-tin/

Lối viết này là lối viết điêu ngoa. Đáng lẽ phải viết ra là:
ông Hao Truong cùng gia đình đang đi thuyền vuợt biên sang Thái Lan tị nạn cộng sản thì bị cướp biển tấn công.

"Di cư" và "tị nạn" là hai chữ rất khác nhau.
nam64 wrote on Nov 24, '11
Bài này không thuộc về dân "vượt biên " thuyền nhân tị nạn CSVN
zipposgvn wrote on Nov 24, '11

Trên dưới 500 ngàn thường dân bỏ mạng. Một con số hãi hùng mà lịch sử trong nước sẽ không bao giờ nhắc đến!
linalol wrote on Nov 24, '11
Hu hu..buổi trưa đói bụng kéo hoài mà chẳng xem được hình. Ròm cho vô slide đi Ròm ơi. Cho nó gọn.
nam64 wrote on Nov 24, '11
linalol said
Hu hu..buổi trưa đói bụng kéo hoài mà chẳng xem được hình. Ròm cho vô slide đi Ròm ơi. Cho nó gọn. 
Nguồn hình từ trang này nè http://vietlist.us/ .Nếu chị không xem được ,thì có thể là bị chận rồi hihi

Để em làm slide từ Mul thử .
nam64 wrote on Nov 24, '11, edited on Nov 24, '11
linalol said
Ròm cho vô slide đi Ròm ơi. Cho nó gọn. 
flam12 wrote on Dec 13, '11, edited on Dec 16, '11
Slide của @nam64 cho vào cell phone


nam64 wrote on Dec 13, '11
flam12 said
Slide của @nam64 cho vào cell phone
Cám ơn nha .
zipposgvn wrote on Dec 13, '11

Nửa triệu sinh mạng! Con số thật khủng khiếp!
nam64 wrote on Dec 13, '11
zipposgvn said

Nửa triệu sinh mạng! Con số thật khủng khiếp!
Đó chỉ là "khoản" thôi ,sự thật nhiều hơn bao nhiêu ai biết được .
mimosatakei wrote on Mar 10
Người ta đã quá rõ sự dối trá gian ác và tàn nhẩn cũa chế độ cộng sản. Qúa buồn cho tổ quốc VN trong tay VC, tàn mạc và gĩa dối.
vannguyen99 wrote on Mar 18
Tài liệu lịch sử rất quý giá. Cám ơn bạn.
mimosatakei wrote on Mar 18
Việt Cộng chĩ là những tên nói láo, giết người VN vô tội đễ cướp nhà cướp của cướp tài sản làm của riêng ,1954 VC ký với Pháp chia hai nước VN,và theo chỉ đạo của Cố Vấn TÀU,ngu xuẩn phát động đấu tố giết 172,000 "địa chủ" Miền Bắc sau đó HỒ mị dân đóng kịch " khóc và xin lỗi" ...1959 HỒ và Phạm v Đồng Thủ Tướng VC ký công hàm bán đứt TS HS thềm lục địa biển VN làm mồi cho TÀU...để lấy vủ khí đánh chiếm MN , 1975 chiếm toàn VN, tịch thu tài sản dân MN, trả thù bức tử vạn người trong trại cải tạo, khũng bố ,đánh TƯ SẢN cho đến " tiểu Tư Sản" buôn bán nhỏ, tịch thu cã tài sản người buôn gánh bán bưng trong " chiến dịch dẹp lòng lề đường" chà đi xát lại với mục tiêu " bần cùng hóa dân Miền Nam" cho dân đói chĩ lo kiếm miếng ăn để Chế độ CS cai trị. Dân VN liều chết vượt biên hơn 500.000 ngàn dân bỏ mạng theo thống kê cũa LHQ. Còn nhiều tội ác cũa VC kễ ko hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hình ảnh xưa gom về từ mọi nơi trên mạng Net ,không phải của Ròm ,không thuộc về Ròm .Các bạn cứ tự nhiên lấy về để xem ,để cho bạn của các bạn xem hay làm tư liệu ..... sao cũng được hihi .Phần nhiều hình xưa từ trước 1975 và một ít hình xưa thuộc về cận sau 75 . Về nguồn hình đem về thì có cái có có cái không đó là do khi có khi không và "quên" cái việc "Nguồn Hình" hehehe Thông cảm nha .

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm


Những bài đăng trong tầng lầu này