Đường vòng núi xuống bãi SauBãi Dứa

Bãi Dứa?

Lúc này người ta chưa xây chùa

Khu vực bãi trước gần Bạch Dinh?


Tàu biển neo ở Vũng Tàu chờ vào cảng Sài Gòn

Ships await berths in Saigon while anchored at the Vung Tau pilot station

Vũng Tàu những năm 1966-1967
Along the road near Vung Tau