1972- President Nguyen Van Thieu checks turret of captured Russian-made PT-76 tank inside the Citadel in Hue


Saigon 1968 - đường Trần Hưng Đạo


Ghhi chú : Các bạn có được những tấm hình này xem là do công của Cu Cường - Thank you Bro. . Còn công của tớ là khuân vác về - Thank you to me too ! :-) Hahahaha