Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu , mẹo vặt linh tinh ...
Liên kết với FB Nam Ròm để xem Hình Xưa Mời các bạn xem thêm Hình Xưa mà Ròm post mới trên mạng Net FB trước khi post vào Blog này .

8 thg 8, 2012

Chân dung người nữ Biệt Đội Trưởng Tình Báo Thiên Nga
NỮ THIẾU TÁ CSQG NGUYỄN-THANH-THỦYĐội trưởng Biệt đội Thiên Nga


http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1316221050.jpg

Ln trong đám đông n ào ca ngày Hi Ng Tân Niên Mng Xuân Giáp Thân 2004 ca Hi Ái Hu Cnh Sát Quc Gia Pomona, Nam California, người ph ny trông v ngoài cũng bình thường như bao người ph n khác, nhưng đến khi ch được Ban T Chc gii thiu và mi lên phát biu thì người ta mi được biết người ph ny đã mt thi tng ch huy mt bit đi tình báo làm cho k thù phi kiêng n và căm phn vì nhng chiến công ln lao mà ch đã đóng góp cho cuc chiến vì T Do trước đây.
Người ph ny là cu n Thiếu Tá Cnh Sát Quc Gia Nguyn Thanh Thy, người tng ch huy mt bit đi tình báo toàn là n ca ngành CSQG/VNCH có tên là Thiên Nga. Không rõ có phi là đnh mnh đã đưa đy cô n sinh trường trung hc Nguyn Đình Chiu M Tho ri sinh viên Dược Khoa Sàigòn và Chính Tr Kinh Doanh Đà Lt tr thành mt n sĩ quan cnh sát. Năm 1966, cô đã ri b mái trường Đi Hc Đà Lt đ tr thành mt sinh viên sĩ quan ca Hc Vin Cnh Sát Quc Gia, mt ngôi trường đào to sĩ quan cho lc lượng CSQG/VNCH va mi được thành lp. Vn là mt con người năng đng, ham mun phc v tha nhân và xã hi, cô không mun phi mit mài nhiu năm trên ghế nhà trường trước khi được phc v tha nhân.

Ngành C
nh Sát Quc Gia Vit Nam Cng Hòa trước khi thành lp Hc Vin CSQG hu như không có n sĩ quan ngoi tr nhng n nhân viên hành chánh bit phái. Khóa I Hc Vin CSQG là khóa đu tiên và duy nht đào to n sĩ quan cho ngành cnh sát. Mc dù sau này do nhu cu phát trin, ngành cnh sát có tuyn dng thêm mt s n sĩ quan đng hóa nhưng h ch phi tri qua mt thi gian hun luyn ngn hn ch không phi chu mt thi gian hun luyn (và hun nhc) dài 9 tháng (cho c nam ln n) như Khóa I Sĩ Quan Cnh Sát. Cô n sinh viên Nguyn Thanh Thy, người con gái M Tho, đã cùng gn 50 bn n khác tình nguyn xếp bút nghiên vào hc ni trú trong Hc Vin CSQG mà không h có mt khái nim gì v nhng hot đng ca ngành này.

Sau khi t
t nghip, hu hết s n sĩ quan này được phân phi v phc v ti Khi Đc Bit, mt b phn chuyên trách v tình báo và phn tình báo ca lc lượng CSQG. T trước đến nay, công tác tình báo trong ngành cnh sát vn thường do các bn nam ph trách, phái n ch tr giúp khi có s yêu cu và thường do các bn nam điu đng.

Nh
ưng k t sau cuc tng tn công ca Vit Cng trong Tết Mu Thân năm 1968, vai trò an ninh và tình báo đã được chú trng hơn và nhu cu cn có mt mng lưới an ninh tình báo toàn phái n đã được đt ra. Trước nhu cu đó, B Tư Lnh CSQG đã quyết đnh thành lp mt đơn v tình báo toàn là n nhân viên có tên gi là “Bit Đi Thiên Nga”, tên ca mt loài chim “quý phái”, trc thuc Khi Đc Bit, hot đng đc lp, song song vi các cơ cu đã có t trước. Bit Đi này đã được giao cho ch Nguyn Thanh Thy đm trách, năm đó ch mi ngoài hai mươi tui.

Nhi
m v ca Bit Đi Thiên Nga là sưu tm và phân tích các tin tc tình báo, t chc xâm nhp và phá v các t chc và các h tng cơ s ca Vit Cng ti th đô Sài Gòn cũng như ti các tnh đa phương trên toàn quc. Vn s khi đu nan. Công vic khi đu bao gi cũng khó khăn. T vic t chc cho đến nhân s, tt c đu mi m, nhưng nh nhng năm phc v ti Khi Đc Bit trước đó đã cho ch Nguyn Thanh Thy nhiu kinh nghim trong vic hình thành mt mng lưới tình báo n xut sc cho ngành CSQG. Các n nhân viên được tuyn m cho Bit Đi Thiên Nga đu là nhng người có trình đ văn hóa ti thiu là văn bng Trung Hc Đ Nht Cp (tt nghip cp 2 Trung Hc) hoc cao hơn, ngoi tr các qu ph cnh sát ch cn có văn bng tiu hc. H được tuyn la t đ mi thành phn trong xã hi; t nhng cô bán hàng ch, nhng người bán hàng rong, cho đến các sinh viên, hc sinh, cô giáo, thư ký văn phòng, nhân viên nhà hàng, bưu đin, vũ n, v.v... H s ln lượt được hc qua các lp Tình Báo căn bn, Theo Dõi, Cán B Điu Khin, Tác X ... trước khi được giao công tác.

D
ưới s ch huy ca ch Nguyn Thanh Thy, Bit Đi Thiên Nga đã t chc xâm nhp, len li vào các t chc ca cng sn, nhng t chc thiên t thân Cng như các Hi Ph N Đòi Quyn Sng, Hi Các Bn Hàng ti các ch, các lc lượng đu tranh thuc thành phn th ba, các t chc tôn giáo khuynh t, các t chc thanh niên sinh viên hc sinh đ kp thi ngăn chn và trit phá nhng âm mưu có nguy hi cho an ninh quc gia. Ngoài ra, Bit Đi còn bí mt t chc xâm nhp vào tn mt khu ca Vit Cng đ thu thp nhng tin tc tình báo góp phn tiêu dit các cơ s đu não ca Cng Sn. Mi kế hoch công tác ca bit đi Thiên Nga vì toàn là n nên cũng lãng mn mang mt ám danh bng tên ca mt loài chim như Sơn Ca, Ha Mi, Hi Âu, Hoàng Oanh, Hoàng Yến, ... Nhưng nếu công tác có tính phi hp vi các cơ quan bn thì li mang ám danh ca sông núi như Trùng Dương, Trường Sơn, v.v...

M
c dù ch mi được thành lp không bao lâu trước ngày 30-4-1975, nhưng Bit Đi Thiên Nga đã to được nhiu chiến công đáng k mà ngay chính k thù cũng phi kiêng n. Vì là mt đơn v hot đng tình báo nên vic ngy thc và bo mt luôn được đt lên hàng đu. Công tác này các n Thiên Nga đã rt thành công, không đ l tung tích khiến cho k đch phi ng vc. Thm chí đã có trường hp chúng còn tin tưởng đ c người ca Bit Đi Thiên Nga vào nhng chc v ch cht ca chúng hoc gi đi hc nhng khóa chuyên môn hoc tình báo ca chúng; chng hn như mt cán b ca bit đi đã tng được t chc Phong Trào Ph N Đòi Quyn Sng ca bà Ngô Bá Thành (va qua đi ti Vit Nam), mt t chc ngoi vi nm vùng ca Cng Sn, đ c vào chc v ph tá Phong Trào – tuy nhiên sau khi cân nhc li hi Bit Đi đã ch th người n nhân viên y phi t chi khéo đ tránh b l.

M
t trong nhng chiến công mà ch Nguyn Thanh Thy cho là lý thú nht là ch đã t chc được mt đi tình báo nm ngay trong lòng b ch huy ca phái đoàn quân s bn bên. Theo Hip Đnh Paris v Vit Nam được ký kết vào ngày 27 tháng 01 năm 1973, phái đoàn quân s bn bên này gm có: Vit Nam Dân Ch Cng Hòa (Bc Vit), Mt Trn Dân Tc Gii Phóng Min Nam, Vit Nam Cng Hòa và Hoa Kỳ. Đi tình báo này chính là nhà thu cung cp thc phm cho hai phái đoàn Bc Vit và MTDTGPMN. Đu tiên, nhng nhà thu cung cp thc phm ch là nhng cm tình viên do chúng ta gii thiu nhưng đã b chúng nghi ng không chp nhn. Chúng yêu sách đòi hi phi đăng báo đ chúng tìm nhà thu khác ngoài công chúng do chúng t chn. Nhưng tht là khôi hài, ch Thy cho biết, chúng chn ai không chn, li chn đúng ngay đi tình báo ca bit đi Thiên Nga trá hình làm nhà thu cung cp thc phm cho chúng. Công tác này được mang ám danh là Trùng Dương, hot đng mãi cho đến ngày cui cùng là 28-4-1975.

Đ
i vi người ph n Vit Nam, công vic hot đng tình báo qu là mt th thách khó khăn vì người ph n dù làm vic trong lãnh vc nào cũng vn không th quên cái thiên chc làm v, làm m đè nng trên vai. Hơn na người tình báo li là người muôn mt. Khi thì là mt n sinh viên ngây thơ nhí nhnh, lúc li là mt ch bán hàng rong tt bt lam lũ. Hôm nay là mt mnh ph đài các, ngày mai li là mt ch nông dân cht phác,... Cái khó khăn là phi biết nhp vai sao cho chính xác mà vn không b l. Cho nên đ bo toàn bí mt và đ hoàn thành nhng nhim v được trao, người n cán b tình báo nhiu khi đã b mang tiếng là b bê gia đình bi do nhu cu công tác có nhng lúc h phi đi sm v khuya, b mc con ngóng, chng trông mà không sao gii thích được. Đó cũng là ni kh tâm ca người n chiến sĩ tình báo Thiên Nga. Vượt qua được nhng tr ngi đó, các n chiến sĩ Thiên Nga đã nhiu phen to được nhng chiến công to ln (trong thm lng). H đã đem hết nhng hăng say, nhit tình, tinh thn chng Cng mãnh lit ca tui tr, hiến dâng đ bo v đt nước min Nam Vit Nam.C
ng Sn cũng rt lưu ý đến nhng hot đng ca Bit Đi Thiên Nga. Hu hết nhng cán b điu khin ca bit đi đu phi tri qua nhiu năm trong nhng tri tù khc nghit ca cng sn sau ngày 30-4-1975. Mc dù vy h vn gi vng nhân cách, lp trường, vượt qua nhng gian lao ca bao năm tháng tù đày. Trong nhng ngày cui cùng khi biết Min Nam s rơi vào tay Cng Sn, vi tinh thn trách nhim cao đ, ch Nguyn Thanh Thy đã kp thi tiêu hy tt c các h sơ nhân viên, k c danh sách các cm tình viên và nhng người phía bên kia hot đng nh trùng cho bit đi. Ch cũng thiêu hy tt c các kế hoch công tác đã hoc chưa thi hành đ k thù không th khai thác khi chúng tiếp qun Min Nam. Ch Nguyn Thanh Thy đã b chúng giam cm đến gn 13 năm mi được tha, khi sc khe ca ch đã quá suy sp tưởng chng không gượng dy ni, nhưng như mt phép l ch đã ln ln phc hi sau mt thi gian được tr t do. Trong thi gian b giam, ch đã b k thù hành xác và khng b tinh thn qua các th đon bit giam, hăm da, b đói, ... đ moi cung nhưng chúng vn không khai thác được gì nơi ch ngoài nhng điu chúng đã biết.

Đ
nh cư ti qun Cam, Hoa Kỳ, theo din H.O. t năm 1992 đến nay, tuy đã ln tui và sc khe có phn nào hn chế bi nhng năm tháng trong ngc tù Cng Sn, ch Nguyn Thanh Thy vn t ra năng đng và luôn tích cc trong nhiu sinh hot cng đng. Mi đây ch va được cu Tướng Lê Minh Đo, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điu Hp Tp Th Chiến Sĩ VNCH Hi Ngoi đ c vào chc v Trưởng Khi Xã Hi ca t chc này. Ch nói, đã là người Vit thì ai là người không nng tình vi đt Vit, dân Vit. Được dp phc v T Quc là mt hãnh din và danh d thì làm sao ch có th chi t, hơn na khi “gic đến nhà, thì đàn bà cũng phi đánh”, đó là li tâm s ca ch.

Là c
u Bit Đi Trưởng Thiên Nga, mt cu cp ch huy v tình báo, ch cm nhn được rng đang có nhng s xâm nhp ca tình báo Cng Sn ti hi ngoi. Chúng đã và đang len li trong cng đng bng nhng th đon gây chia r và phá ri dưới nhiu hình thc. K thù đang giu mt. Ch Thy nói, chúng ta cn cnh giác vi chúng, bi vì Cng Sn rt tinh vi và qu quyt, chúng li sn có phương tin (tài chánh) di dào trong tay, nên nếu chúng ta không tnh táo s rơi vào by sp ca chúng.
Toàn Như
Chân dung một H.O.Thiên Nga NGUYN THANH THY Thiên Nga NGUYN THANH THY Người N Sĩ Quan Cnh Sát, Bit Ði Trưởng Thiên Nga vi 9 năm quân v nhưng có ti 13 năm tù Nhân k nim đánh du thi gian ba mươi năm (1975-2005) ca người Vit t nn b nước ra đi và hình thành cng đng Vit Nam trên đt M, cũng như k nim 15 năm nhng người cu tù nhân chính tr đến Hoa Kỳ theo din H.O., Nht Báo Người Vit s có mt lot bài v đi sng hin nay ca nhng anh em H.O. quê người. Anh ch em cu tù nhân chính tr sang đnh cưti Hoa Kỳ theo các danh sách H.O. t năm 1990 đến nay, người đu tiên lâu nht là gn mười lăm năm, người tr nht cũng đã đến đây được sáu by năm. Gia đình, công vic coi như đu đã n đnh, nhưng s phn đã đem mi con người đi theo nhng con đường khác nhau.

Sang đây, tùy cu
c đi đưa đy, có người đi hc li có cp bng đ gia nhp vào đi sng Hoa Kỳ mt cách d dàng, có người chu làm ngh tay chân đ sng qua ngày, không ít bn xoay sang các ngành ngh thương mãi, cũng có người tr thành nhng nhà tu hành vi nhng tôn giáo khác nhau. Sau bao nhiêu năm lao tù, đói khát, nhc nhn, sang đến đây, sc tàn lc kit, đã có rt nhiu người hin đang đang nm trong nursing home hay đã qua đi. Chúng tôi hy vng, trong kh năng hn hp, s tìm hiu và v li chân dung đa dng ca nhng người anh em mà chúng ta tm gi là nhng người H.O. Chúng tôi rt mong đón nhn s đóng góp bài v, ý kiến ca anh em H.O. cho mc này. Xin liên lc qua trang Cu Chiến Binh Vit Nam Cng Hòa, n hành vào mi th tư trong tun.

Cô sinh viên tr
ường Ði Hc Kinh Doanh, Trường Sư Phm Công Giáo Ðà Lt và c Ði Hc Y Khoa Sài Gòn đã b d nhng con đường bng phng này đ tình nguyn vào ngành cnh sát làm mt sĩ quan tình báo, con đường mà có th cô không ng trước đã đem li cho cô mười ba năm tù “ci to”. Tháng Sáu năm 1975, chng cô cũng là mt sĩ quan phc v ti trường Võ B Quc Gia Ðà Lt đã cùng cô gánh vác ni gian truân ca người lính tht trn, ra đi đ li cho các em gái cô, cũng trong hoàn cnh khó khăn, nuôi ba đa con mi lên by, năm và bn tui ca v chng cô.

Nguy
n Thanh Thy sinh trưởng ti th xã M Tho trong mt gia đình nhà giáo, nhưng li không thích ngh dy hc. Năm 1965, cô nghe li bn bè thi tuyn vào ngch Biên Tp Viên Cnh Sát Khóa I ti Hc Vin Cnh Sát Quc Gia, lúc mi thành lp, trên đường Lê Văn Duyt. Ra trường và sau mt kỳ thi trc nghim cô được chn vào Khi Cnh Sát Ðc Bit, ph trách nghiên cu kế hoch và tt nghip khóa Trưởng Phòng Tình Báo ti Ph Ðc y Trung Ương Tình Báo, và được c đi quan sát các t chc tình báo ti Mã Lai. Sau trn Mu Thân, vì nhu cu quân s cn đánh phá và thâm nhp vào h tng cơ s ca Cng Sn ti min Nam, bit đi Thiên Nga được thành lp, và năm 1969, cô được chính thc c làm Bit Ði Trưởng t ngày đó cho đến khi min Nam sp đ. Bit Ði Thiên Nga gm nhng cán b n, được tuyn làm cm tình viên, mt báo viên, hot đng khp lãnh th min Nam, t thành th đến nhng thôn xóm xa xôi. H t la tui t 20 đến 40, hot đng tình báo bí mt, có th thâm nhp vào các t chc ca h tng cơ s Cng Sn đ hot đng. Bit Ði Thiên Nga trong thi gian này đã cy nhân được vào trong thành phn th ba, hot đng trong t chc Ph N Ðòi Quyn Sng ca bà Ngô Bá Thành. Không ít người đã được Cng Sn móc ni đưa vào mt khu hc tp, và có người đã b hy sinh trong nhng trn đt kích hay đánh bom ca Quân Ði Vit Nam Cng Hòa. Theo nhng tài liu bt được, Thiên Nga đã được Cng Sn đánh giá cao và coi là nguy him cho các t chc h tng ca chúng sau nhng tn tht do thành tích, công tác ca nhng con Thiên Nga nh bé, đp đ và tinh khôn. Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, khi Tng Thng Dương Văn Minh tuyên b đu hàng, Thiếu Tá Nguyn Thanh Thy còn đ thi gian đ thiêu hy toàn b h sơ ca bit đi và trn v nhà.
Qua s
truy lùng ca chính quyn Cng Sn, nhiu cán b trong bit đoàn ti đa phương đã cnh giác, trn qua tnh khác, thay đi lý lch. Ð tìm nhng “Thiên Nga” chưa l hình tích, năm 1980, Bit Ðoàn Trưởng Thiên Nga Nguyn Thu Thy được đưa tr li Trung Tâm Thm Vn X4 ti Tng Nha Cnh Sát đ khai thác mng lưới tình báo h tng. Do không có kết qu, cô đã b bit giam trong thi gian bn tháng ti đây. Trong thi gian mười ba năm t 1975 đến 1988, Nguyn Thanh Thy đã b chuyn qua li các tri Long Thành, Th Ðc và Z30D và đã viết hng trăm bn t khai. Trong thi gian này, chng cô, Ði Úy Lê Thành Long, trưởng ban nghi l trường võ b đã ra tù vào Tháng Mười năm 1981. Vì ngôi nhà nh Qun 5 đã b chính quyn đa phương chiếm đot, ông phi v quê Bình Chánh đ làm rung, trong khi các con vn theo bên ngoi M Tho, trong hoàn cnh khá tr trêu này, chính ông làm người chng đi thăm nuôi v tù trong by năm tù còn li. Nguyn Thanh Thy ra tri trong mt hoàn cnh khá khó khăn, khi chng, v, con ba nơi; đa ch ra tri, đa ch tm trú và đa ch ghi tên theo chương trình H.O. ba ch. Cô đã xin tr li nhà mà không được, xin giy t tm trú cũng không xong. Ð sng còn, Nguyn Thanh Thy đã tr thành bà ch nh mt hàng bán cơm tm, nước ngt bên v đường cho dân lao đng góc đường Hai Bà Trưng và Phan Thanh Gin. 

Tuy v
y cu nhân viên tình báo này đã được công an thành ph lưu ý theo dõi vì s hàng cơm này tr thành mt nơi gp g trao đi ca các nhân viên tình báo chế đ cũ đ tìm cách chng phá “cách mng”. Năm 1988, sau khi ra tù, cô nhn được giy gii thiu nhp cnh (LOI) và năm 1989, sau khi có s tha thun gia chính ph Hoa Kỳ và Cng Sn Vit Nam cho nhng người tù ci to đi đnh cư ti Hoa Kỳ, Nguyn Thanh Thy mi np đơn đi theo chương trình này. Tuy vy, trường hp đc bit ca Nguyn Thanh Thy, công an Nguyn Du phi gi h sơ cô li khong mt năm đ ch ý kiến ca Cc Tình Báo Hi Ngoi, do đó mãi đến danh sách H.O.12, cô và gia đình mi có tên và đến Hoa Kỳ vào Tháng Hai năm 1992. Trong thi gian trên hè ph, cô Nguyn Thanh Thy đã gp g và giúp cho nhiu cu nhân viên hot đng trong bit đi Thiên Nga ngày trước, hin nay không còn mt mnh giy nào đ chng minh, bng cách viết giy tay chng nhn cho h và gi qua Bangkok. Công vic này rt có kết qu và hin nay nhiu “Thiên Nga” đã đnh cư ti Hoa Kỳ. Sau mười ba năm tù, sang Hoa Kỳ, gia đình cô đã gp nhiu chuyn không vui khi con gái đu lòng ca cô qua đi đt ngt vào năm 2002 và cô còn phi nng gánh vì mt cháu út có bnh bm sinh. Hai v chng cô cũng đang vt v đ lo cho cuc sng và còn có bn phn phi giúp đ cho nhng người thân đã cưu mang các con cô ròng rã mười ba năm tri. Nhiu thuc cp ca cô ngày trước hin còn trong nước, không trong trường hp là thương phế binh, qu ph... nhưng đang có nhng ngày khó khăn vì hoàn cnh, cn s vn đng giúp đ ca cô. Gp Nguyn Thanh Thy bây gi, mt người ni tr đm đang, có cuc sng gia đình đơn gin, ít ai nghĩ đó là mt người đàn bà mt thi, nm mt bit đi tình báo vi nhng viên chc gan d, dưới mt danh hiu m miu là ”Thiên Nga”, đã làm cho h tng cơ s ca Cng Sn min Nam phi lo s và làm cho bn bè, chiến hu phi n phc.
HUY PHƯƠNG

 ++++++++++++++++++++++++

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hình ảnh xưa gom về từ mọi nơi trên mạng Net ,không phải của Ròm ,không thuộc về Ròm .Các bạn cứ tự nhiên lấy về để xem ,để cho bạn của các bạn xem hay làm tư liệu ..... sao cũng được hihi .Phần nhiều hình xưa từ trước 1975 và một ít hình xưa thuộc về cận sau 75 . Về nguồn hình đem về thì có cái có có cái không đó là do khi có khi không và "quên" cái việc "Nguồn Hình" hehehe Thông cảm nha .

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm


Những bài đăng trong tầng lầu này